ภาวะอัตราการเต้นของชีพจรผิดปกติ

Tachycardia: ภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่มากกว่า 100 b/m

 

Bradycardia: ภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่น้อยกว่า 60 b/m

                                              

edit @ 25 Aug 2009 18:38:47 by หวานใจ

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (27.55.106.150|27.55.106.150) on 2015-03-03 20:52

#2 By (27.55.239.10|27.55.239.10) on 2015-02-23 16:06

#1 By (27.55.162.78|27.55.162.78) on 2015-02-22 11:33

a:hover { color:#ffffff !important; text-decoration: none; background: url(http://img99.imageshack.us/img99/3043/ranpy5.gif) !important;}

Free hi5 Cursors รวมโค้ด แต่งhi5 www.ilovecomment.com , Free Glitter Comment hi5 Animation Cartoon
ilovecomment.com , Free Glitter Graphic Comment Hi5

Free hi5 Cursors รวมโค้ด แต่งhi5 a:hover { color:#ffffff !important; text-decoration: none; background: url(http://img99.imageshack.us/img99/3043/ranpy5.gif) !important;}